Що ми пропонуємо?

Ми здійснюємо страхування життя за різноманітними гнучкими програмами, які враховують усі запити страхувальників. Далі зупинимося докладніше на кожній окремій програмі.

Програма страхування „Довічний добробут та спадщина” (код Програми - 01)

Програма страхування життя „Довічний добробут та спадщина” допоможе Вам самостійно спланувати та забезпечити майбутнє ще протягом Вашої активної трудової діяльності. Ця Програма дозволяє:
- створити накопичення, які забезпечать отримання довічної пенсії;
- залишити спадщину.

Умови програми „Довічний добробут та спадщина”:
Виплата додаткового доходу (пенсії) починається після досягнення Застрахованою особою віку, встановленого в договорі страхування, може виплачуватися щомісячно, щоквартально, раз на пів року або щорічно, і здійснюється довічно, доки Застрахована особа є живою.
У випадку смерті Застрахованої особи, коли б вона не настала, її вигодонабувачам виплачується страхова сума.
Страхові платежі можуть сплачуватися одноразово, щорічно, раз на півроку, щоквартально або щомісячно протягом періоду, встановленого договором страхування.
Приклад

Вік ЗО, повних років Термін дії, років Термін сплати внесків, років Термін виплати ануїтету (пенсії), років Періодичність внесення платежів Періодичність виплати ануїтету (пенсії) Страховий платіж, грн. (для чоловіків) Страховий платіж, грн. (для жінок) Виплата щомісячного ануїтету (пенсії), грн. Виплата у випадку смерті, грн.
22 довічно 38 довічно щомісячно щомісячно 155,00 226,00 1 000,00 12 000,00
35 довічно 25 довічно щомісячно щомісячно 336,00 474,00 1 000,00 12 000,00
45 довічно 15 довічно щомісячно щомісячно 744,00 1 006,00 1 000,00 12 000,00
55 довічно 5 довічно щомісячно щомісячно 3 017,00 3 848,00 1 000,00 12 000,00
Фактичний розмір додаткової пенсії та страхової суми на випадок смерті будуть збільшені виходячи з результатів інвестиційної діяльності страхової компанії.

Програма страхування „Добробут” (код Програми - 02)

Програма страхування життя „Добробут” допоможе Вам самостійно спланувати та забезпечити майбутнє ще протягом Вашої активної трудової діяльності. Ця Програма дозволяє:
- створити накопичення, які забезпечать отримання пенсії;
- залишити спадщину.

Умови програми „Добробут”:
Виплата додаткового доходу (пенсії) починається після досягнення Застрахованою особою віку, встановленого в договорі страхування, може виплачуватися щомісячно, щоквартально, раз на пів року або щорічно, і здійснюється на протязі визначеного договором страхування часу до кінця дії договору, або до смерті Застрахованої особи. У разі смерті Застрахованої особи до періоду виплати пенсії, пенсія не виплачується
У випадку смерті Застрахованої особи на протязі дії договору страхування, її Вигодонабувачам виплачується страхова сума.
Страхові платежі можуть сплачуватися одноразово, щорічно, раз на півроку, щоквартально або щомісячно протягом періоду, встановленого договором страхування.
Приклад

Вік ЗО, повних років Термін дії, років Термін сплати внесків, років Термін виплати ануїтету (пенсії), років Періодичність внесення платежів Періодичність виплати ануїтету (пенсії) Страховий платіж, грн. (для чоловіків) Страховий платіж, грн. (для жінок) Виплата щомісячного ануїтету (пенсії), грн. Виплата у випадку смерті, грн.
22 48 38 10 щомісячно щомісячно 105,00 136,00 1 000,00 12 000,00
35 35 25 10 щомісячно щомісячно 225,00 285,00 1 000,00 12 000,00
45 25 15 10 щомісячно щомісячно 493,00 605,00 1 000,00 12 000,00
55 15 5 10 щомісячно щомісячно 1 970,00 2 301,00 1 000,00 12 000,00
Фактичний розмір додаткової пенсії та страхової суми на випадок смерті будуть збільшені виходячи з результатів інвестиційної діяльності страхової компанії.

Програма страхування „Гарантований добробут” (код Програми - 03)

Умови програми „Гарантований добробут”:
Виплата ануїтетів (так в страхуванні називаються регулярні, послідовні виплати обумовлених у договорі сум – тобто регулярні виплати додаткового доходу) починається після досягнення Застрахованою особою віку, встановленого в договорі страхування, може виплачуватися щомісячно, щоквартально, раз на пів року або щорічно, і здійснюється на протязі визначеного договором страхування часу до кінця дії договору.
У разі смерті Застрахованої особи Вигодонабувачі гарантовано отримають не виплачені ануїтети рівними частинами до кінця дії договору та одноразово страхову суму за ризиком „Смерть”.
Страхові платежі можуть сплачуватися одноразово, щорічно, раз на півроку, щоквартально або щомісячно протягом періоду, встановленого договором страхування.

Приклад:
Чоловік у віці 30 років бажає накопичити суму на навчання своєї дитини через 15 років так, щоб через 15 років щорічно отримувати ануїтети у розмірі 10000 грн. на протязі 5 років навчання дитини.
Страхові платежі сплачуються регулярними внесками щорічно протягом 15 років.
Страхова сума на випадок смерті становить 15000 грн.
За таких умов розмір щорічного страхового платежу становить 2942, 41 грн.

Через рік після досягнення 45 років чоловік почне щорічно отримувати не менше 10000 грн. на оплату навчання дитини. Зазначену суму він буде отримувати на протязі 5 років. По смерті такого чоловіка на протязі дії договору його Вигодонабувачі отримають не менше 15000 грн.. У разі смерті чоловіка в період між першою виплатою ануїтету та кінцем дії договору, Вигодонабувач гарантовано отримає решту не виплачених ануїтетів щорічно по 10000 грн. до кінця дії договору та 15000 грн. по смерті.
Фактичний розмір ануїтету та страхової суми на випадок смерті будуть збільшені виходячи з результатів інвестиційної діяльності страхової компанії.

Програма страхування „Спадщина” (код Програми - 04)

Програма страхування життя „Спадщина” надає можливість залишити спадщину.

Умови програми „Спадщина”:
За цією Програмою здійснюється страхування тільки на випадок смерті Застрахованої особи у будь-який час після початку дії договору, при настанні якої Вигодонабувачам виплачується страхова сума.
Термін дії договору – необмежений.
Періодичність сплати страхових платежів - одноразово, щорічно, два рази на рік, щоквартально, щомісячно.
Приклад

Вік ЗО, повних років Термін дії, років Термін сплати внесків, років Періодичність внесення платежів Страховий платіж, грн. (для чоловіків) Страховий платіж, грн. (для жінок) Виплата у випадку смерті, грн.
22 довічно 5 щомісячно 141,00 91,00 20 000,00
35 довічно 5 щомісячно 210,00 142,00 20 000,00
45 довічно 5 щомісячно 278,00 200,00 20 000,00
55 довічно 5 щомісячно 357,00 274,00 20 000,00
Фактичний розмір страхової суми буде збільшено виходячи з результатів інвестиційної діяльності страхової компанії.

Програма страхування „Капітал” (код Програми - 05)

Програма страхування життя „Капітал” надає можливість забезпечити різноманітні потреби в повсякденному житті, зокрема:
- забезпечення фінансового захисту від прикрих несподіванок долі;
- накопичення коштів на здійснення давньої мрії;
- забезпечення майбутнього близьких.
Поруч зі страховим захистом, програма страхування життя „Капітал” передбачає можливість накопичення коштів до певної дати чи події, зокрема отриманню освіти, просто забезпечення стабільного рівня життя впродовж тривалого часу.

Умови програми „Капітал”:
Ви можете застрахувати себе або своїх близьких.
Страхові ризики:
- дожиття до завершення дії договору;
- смерть протягом дії договору.
Періодичність сплати страхових платежів - одноразово, щорічно, два рази на рік, щоквартально, щомісячно.
Приклад

Вік ЗО, повних років Термін дії, років Термін сплати внесків, років Періодичність внесення платежів Страховий платіж, грн.(для чоловіків) Страховий платіж, грн.(для жінок) Виплата у випадку дожиття, грн. Виплата у випадку смерті, грн.
22 5 5 щомісячно 506,00 503,00 20 000,00 20 000,00
35 5 5 щомісячно 511,00 505,00 20 000,00 20 000,00
45 5 5 щомісячно 522,00 508,00 20 000,00 20 000,00
55 5 5 щомісячно 541,00 516,00 20 000,00 20 000,00
Фактичний розмір страхової суми буде збільшено виходячи з результатів інвестиційної діяльності страхової компанії

Програма страхування „Оберіг” (код Програми - 06)

Програма страхування життя „Оберіг” надає можливість забезпечення фінансового захисту від прикрих несподіванок долі та може служити як гарантія сплати позики кредиту для банку.

Умови програми „Оберіг”:
За цією Програмою здійснюється страхування тільки на випадок смерті Застрахованої особи, при настанні якої Вигодонабувачам виплачується страхова сума.
Періодичність сплати страхових платежів - одноразово, щорічно, два рази на рік, щоквартально, щомісячно.
Приклад

Вік ЗО,повних років Термін дії, років Періодичність внесення платежів Страховий платіж, грн. Виплата у випадку смерті,грн.(для чоловіків) Виплата у випадку смерті,грн.(для жінок)
22 1 одноразово 100,00 23 906,00 80 886,00
35 1 одноразово 100,00 10 420,00 38 848,00
45 1 одноразово 100,00 5 026,00 16 981,00
55 1 одноразово 100,00 2 542,00 7 362,00
Фактичний розмір страхової суми буде збільшено виходячи з результатів інвестиційної діяльності страхової компанії.

Програма страхування „Довічний добробут” (код Програми - 07)

Програма страхування життя „Довічний добробут” допоможе Вам самостійно спланувати та забезпечити майбутнє ще протягом Вашої активної трудової діяльності. Ця Програма дозволяє:
- створити накопичення, які забезпечать отримання довічної пенсії;
- залишити спадщину.

Умови програми „Довічний добробут”:
Виплата додаткового доходу (пенсії) починається після досягнення Застрахованою особою віку, встановленого в договорі страхування, може виплачуватися щомісячно, щоквартально, раз на пів року або щорічно, і здійснюється довічно, доки Застрахована особа є живою.
У випадку смерті Застрахованої особи на протязі визначеного договором періоду, її Вигодонабувачам виплачується страхова сума.
Страхові платежі можуть сплачуватися одноразово, щорічно, раз на півроку, щоквартально або щомісячно протягом періоду, встановленого договором страхування.
Приклад

Вік ЗО,повних років Термін дії, років Термін сплати внесків та дії програми за ризиком «Смерть», років Термін виплати ануїтету (пенсії),років Періодичність внесення платежів Періодичність виплати ануїтету (пенсії) Страховий платіж, грн.(для чоловіків) Страховий платіж, грн.(для жінок) Виплата щомісячного ануїтету (пенсії),грн. Виплата у випадку смерті,грн.
22 довічно 38 довічно щомісячно щомісячно 147,00 217,00 1 000,00 12 000,00
35 довічно 25 довічно щомісячно щомісячно 318,00 456,00 1 000,00 12 000,00
45 довічно 15 довічно щомісячно щомісячно 703,00 968,00 1 000,00 12 000,00
55 довічно 5 довічно щомісячно щомісячно 2 848,00 3 700,00 1 000,00 12 000,00
Фактичний розмір додаткової пенсії та страхової суми на випадок смерті будуть збільшені виходячи з результатів інвестиційної діяльності страхової компанії.

Програма страхування „Захист” (код Програми - 08)

Програма страхування життя „Захист” дозволяє отримати найдешевший захист на випадок: смерті Застрахованої особи та інвалідності застрахованої особи, що наступила внаслідок нещасного випадку.

За цією Програмою здійснюється страхування за двома випадками
1) Смерть Застрахованої особи, що настала під час терміну дії Договору страхування
2) Інвалідність (1,2,3 групи) Застрахованої особи, що наступила внаслідок нещасного випадку, який стався під час терміну дії Договору страхування
Страхові платежі можуть сплачуватися одноразово або регулярними, послідовними внесками, що здійснюються: щорічно; один раз на півроку; один раз на квартал або щомісячно протягом періоду, встановленого договором страхування.
При настанні описаних вище страхових випадків Страховик здійснює страхову виплату в розмірі:
- 90% страхової суми – при встановлені МСЕК I групи первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку;
- 70% страхової суми – при встановлені МСЕК II групи первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку;
- 50% страхової уми – при встановлені МСЕК III групи первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку.
- 100 % страхової суми – при настанні смерті Застрахованої особи.
Приклад

Вік ЗО,повних років Термін дії, років Періодичність внесення платежів Страховий платіж, грн.(для чоловіків) Страховий платіж, грн.(для жінок) Виплата у випадку смерті,грн. Виплата у випадку Інв. І гр.,грн. Виплата у випадку Інв. ІІ гр., грн. Виплата у випадку Інв. ІІІ гр., грн
22 1 одноразовий 100,00 88,00 3 700,00 3 330,00 2 590,00 1 850,00
35 1 одноразовий 100,00 75,00 3 390,00 3 051,00 2 373,00 1 695,00
45 1 одноразовий 100,00 58,00 2 923,00 2 631,00 2 046,00 1 462,00
55 1 одноразовий 100,00 44,00 2 180,00 1 962,00 1 526,00 1 090,00
Фактичний розмір страхової виплати може бути збільшено виходячи з результатів інвестиційної діяльності страхової компанії.

Програма страхування „Оберіг-фіксований” (код Програми - 09)

Програма страхування життя „Оберіг-фіксований” надає можливість забезпечення фінансового захисту від прикрих несподіванок долі без урахування віку та статі Застрахованої особи.

Умови програми „Оберіг-фіксований”:
За цією Програмою здійснюється страхування тільки на випадок смерті Застрахованої особи, при настанні якої Вигодонабувачам виплачується страхова сума.
Періодичність сплати страхових платежів – одноразово.
Термін дії цієї програми становить 1 (один) рік.
Вік Застрахованої особи повинен бути в межах від 18 до 54 років включно.

Страховий платіж та страхова сума встановлюються відповідно таблиці:
Виплата у випадку смерті,грн. Страховий платіж, грн.
5 000,00 50,00
10 000,00 100,00
20 000,00 200,00
30 000,00 300,00
40 000,00 400,00
50 000,00 500,00
Фактичний розмір страхової виплати може бути збільшено виходячи з результатів інвестиційної діяльності страхової компанії.