Органи управління товариством


- Загальні збори Учасників;

- Дирекція;

- Ревізійна комісія.