Інформація про фінансову установу

п/п Найменування підпункту п.4 статті 12 Закону Інформація
1. Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Охорона - Життя», код ЄДРПОУ 32345755, місцезнаходження – 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 к.308
2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою Страхування життя
3. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)
3.1. Відомості про учасників (засновників акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи
3.1.1. Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія», код ЄДРПОУ 23734213; м. Київ, вул. Борщагівська, 145, частка в статутному капіталі – 51%
3.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Служба сервісу», ЄДРПОУ 30177451, 03124, м.Київ, вул. М. Василенка, 7а, частка в статутному капіталі – 15%
3.1.3. Департамент поліції охорони, код ЄДРПОУ 40109110, 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, 5, частка в статутному капіталі – 11%
3.1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східноукраїнське страхове агентство», код ЄДРПОУ 30429398, 61012, Харківська область, м.Харків, вул.Полтавський шлях, 18, частка в статутному капіталі – 10%
3.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) 
3.2.1. Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія», код ЄДРПОУ 23734213, м. Київ, вул. Борщагівська, 145 (відповідно до даних, що містяться в ЕДР), частка в статутному капіталі, яка контролюється учасником -40%
3.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи 
3.3.1. Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія», код ЄДРПОУ 23734213, м. Київ, вул. Борщагівська, 145 (відповідно до даних, що містяться в ЕДР), частка в статутному капіталі – 51%
3.3.2. Департамент поліції охорони, код ЄДРПОУ 40109110, 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, 5, частка в статутному капіталі – 11%
4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
4.1. Наглядова рада Статутом не передбачено
4.2. Дирекція - Виконавчий орган Склад Дирекції: генеральний директор – Вертаєва Ольга Валеріївна
5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Відокремлених підрозділів не має
6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі Розміщені на сайті Товариства  у розділі «Про компанію» за наступним посиланням:  "Про компанію"
7. Річна фінансова та консолідована звітність Розміщені на сайті Товариства у розділі  Фінансова звітність за наступним посиланням: "Фінансова звітність"
8. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації не застосовувалась
9. Рішення про ліквідацію фінансової установи Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.
10. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню  відповідно до Закону Розміщені на сайті Товариства  у розділі Про компанію/Особлива інформація за наступним посиланням: "Повідомлення про загальні збори"